Γενικοί κανονισμοί ποδηλασίας

Διαβάστε τους εδώ:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας

Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας

ΈΚΔΟΣΗ 9.00 - 2013